Výměna zkušeností v oblasti organizace a provádění vybraných druhů záchranných akcí s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností v oblasti organizace a provádění vybraných druhů záchranných akcí s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Horská služba o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.hscr.cz
Výše grantu

3 736 413 Kč

Švýcarský partner projektu

Rettungsstation Zermatt
www.arf-zermatt.ch

Cíl projektu

Přenos know-how švýcarského partnera, Rettungsstation Zermatt, ve vybraných otázkách provádění záchranných akcí v horských oblastech (a částečně i mimo ně) do podmínek České republiky a práce Horské služby ČR

Hlavní výstupy projektu

Praktické školení členů HS, metodiky a postupy, speciální vybavení.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnuje analýzu vzdělávacích potřeb českých záchranářů, studijní cesty do Švýcarska, praktický výcvik, nákup speciálního vybavení, úprava metodik a postupů HS.

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2015