Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Geopark Ralsko, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.geoparkralsko.cz
Výše grantu

1 956 328 Kč

Švýcarský partner projektu

Geopark Sardona, Fläsch
www.hsr.ch

Cíl projektu

Nastavení procesů trvale udržitelného rozvoje kandidátského Geoparku Ralsko a příprava na získání druhého stupně certifikace – titulu „národní geopark“ .

Hlavní výstupy projektu

Strategie interpretace hodnot území Geoparku Ralsko, Aktualizace nominační dokumentace Geoparku Ralsko

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval workshop, studijní cestu do Švýcarska, tvorbu strategie.

Více informací o projektu http://geoparkralsko.cz/projekt/214-vymena-zkusenosti-transfer-know-how-pro-udrzitelny-rozvoj-geoparku-ralsko
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016