Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Město Hořovice

Webové stránky příjemce grantu

www.mesto-horovice.eu

Výše grantu

1 554 480 Kč

Švýcarský partner projektu

SVAMV-Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Zurich
www.svamv.ch

Cíl projektu

Zlepšit kvalitu služeb poskytovaných ve Středisku volného času, zejména prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců

Hlavní výstupy projektu

Metodika a distribuce do sítě mateřských center v Praze, otveření rodinného centra Kaleidoskop, vzdělávací korzy pro rodiče.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval szudijní cestu do Švýcarska, tvorbu odborné metodiky a příručky, zřízení rodičovského centra a pilotní testování vzdělávacích kurzů.

Více informací o projektu http://www.domecekhorovice.cz/domu
Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2015