Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Statutární město Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.ostrava.cz
Výše grantu

1 109 808 Kč

Švýcarský partner projektu

SAJV - Schweizerische Arbeitsgemeinschachaft der Jugendverbande, Bern
www.sajv.ch

Cíl projektu

Přenos zkušeností a know-how v oblasti práce s dětmi a mládeží a v oblasti zapojovaní mládeže do veřejného života.

Hlavní výstupy projektu

Výměna know-how, zřízení informačního centra a zahájení jeho aktivity.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, podklady pro zavedení dobré praxe, studijní cesta švýcarských expertů do ČR.

Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2013