Výměna zkušeností a know-how v oblasti environmentálního vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a know-how v oblasti environmentálního vzdělávání
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

SANG, o.s.

Webové stránky příjemce grantu www.sang.cz
Výše grantu

2 064 060 Kč

Švýcarský partner projektu

Geasi – Grupo di Educazione Ambientale della Svizzera Italiana, Lumino
www.geasi.ch

Cíl projektu

Inspirace v oblasti environmentálního vzdělávání

Hlavní výstupy projektu

Metodika, hry pro environmentální vzdělávání žáků 1. stupně základních škol.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska, tvorbu metodiky, výukových pomůcek, naučného videa, ekopasů, testování na 35 základních školách (žáci 1. stupně).

Více informací o projektu http://www.kamaradsprirodou.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2013