Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Život bez bariér, o.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.zbb.cz/
Výše grantu

828 583 Kč

Švýcarský partner projektu

Pro Infirmis

Cíl projektu

Zprostředkovat výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí.

Hlavní výstupy projektu

Sociální poradenství pro seniory, rodiny a jejich blízké prostřednictvím praktických zkušeností

Stručný popis projektu

V projektu se uskuteční studijní návštěvy, bude vytvořeno 15 případových studií, projektová dokumentace zlepšovacího návrhu kompenzační pomůcky.

Více informací o projektu http://zbb.cz/svycarsko/
Plánovaný termín dokončení realizace30. 5. 2015