Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Život bez bariér, o.s., Nová Paka

Webové stránky příjemce grantu www.zbb.cz
Výše grantu

1 713 170 Kč

Švýcarský partner projektu

Pro Infirmis, Curych
www.proinfirmis.ch

Cíl projektu

Výměna zkušeností v oblasti péče o pohybově postižené

Hlavní výstupy projektu

analýzy Když se stane úraz - analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe, Pohled na bezbariérovost v každodenním životě - příklady bezbariérových řešení z ČR a Švýcarska

Stručný popis projektu

Součástí projektu byly vzájemné studijní cesty, vytvoření studií služeb pro pohybově postižené a bezbariérových řešení, semináře v ČR

Více informací o projektu http://www.zbb.cz/svycarsko/cs
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2013