Vybudování odborné kapacity pro Health technology Assessment (HTH) v České republice po vzoru Švýcarska

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVybudování odborné kapacity pro Health technology Assessment (HTH) v České republice po vzoru Švýcarska
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s., Praha 2

Webové stránky příjemce grantu www.iheta.org
Výše grantu

1 229 999 Kč

Švýcarský partner projektu

Schweizerisches Tropen - & Public Health Institut, Basel
http://www.swisstph.ch/

Cíl projektu

Přenos know-how a identifikace institucí schopných provádět HTA v České republice.

Hlavní výstupy projektu

Diskuse odborníků, pžřeklady dokumentů, studie proveditelnosti (pilíře rozvoje a udržitelnosti systému HTA v ČR).

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval úvodní konferenci a workshop v Praze, studii proveditelnosti, interaktivní webový portál a závěrečnou konferenci.

Více informací o projektu http://hta.iheta.org/
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2013