Transfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTransfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj, Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Bioinstitut, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu http://bioinstitut.cz/
Výše grantu

778 060 Kč

Švýcarský partner projektu

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Cíl projektu

Posílení znalostního systému v oboru ekologického intenzivního ovocnářství v ČR pro zajištění kvalitní bioprodukce a konkurenceschopnosti českých pěstitelů bioovoce na domácím trhu.

Hlavní výstupy projektu

Zprostředkování informace o výzkumu, poradenství a praxi v zahraničí a zajistit tak českým sadařům dostatek kvalitních informací, které by jim mohly do budoucna pomoci produkovat dostatek kvalitního a ekologicky šetrně vypěstovaného ovoce také v našich podmínkách.

Stručný popis projektu

V rámci projektu proběhne seminář o ekologickém ovocnářství a překlad poradenských příruček Merkblatt s úpravou na podmínky ČR, jejich zpracování, tisk a distribuce

Více informací o projektu http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/transfer-znalosti-o-ekologicke-produkci-v-intenzivnich-sadech
Plánovaný termín dokončení realizace30. 6. 2013