Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTransfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta sociálních věd)

Webové stránky příjemce grantu http://www.cuni.cz/
Výše grantu

384 113 Kč

Švýcarský partner projektu

Université de Genève, Genéve, www.unige.ch

Cíl projektu

Získání metodologického know how nutného pro efektivní zapojení se do výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě

Hlavní výstupy projektu

Metodologické know how nutné pro efektivní zapojení se do oboru bádání, navázání důležitých kontaktů pro přípravu mezinárodně koncipovaných projektů a zvýšení kompetitivity v rámci celoevropských grantových soutěží.

Stručný popis projektu

V projektu budou realizovány semináře, konzultace, proběhne bádání v archivech ve Švýcarsku, odborné články, příprava společných projektů

Plánovaný termín dokončení realizace31.05.2016