Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTransfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území ČR
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ostravská univerzita v Ostravě

Webové stránky příjemce grantu http://www.osu.cz/
Výše grantu

463 904

Švýcarský partner projektu

UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie

Cíl projektu

Zavést v České republice novou metodu chirurgické léčby jaterních metastáz.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem bude praktická realizace operačního postupu, obeznámení široké odborné veřejnosti s novou metodou a jejím přínosem pro určitou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním. Odborná prezentace výsledků na odborné konferenci, příprava článku v odborném časopise. Vytvoření odborné publikace.

Stručný popis projektu

Jedná se o metodu, která je v České republice zcela unikátní. Nová technika přinese zcela ojedinělé poznatky v oblasti péče o onkologické pacienty s jaterními metastázami, kteří jsou dle dosavadních indikačních kritérií chirurgicky neléčitelní.

Plánovaný termín dokončení realizace02/16