Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTeoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Mendelova univerzita Brno

Webové stránky příjemce grantu http://mendelu.cz/
Výše grantu

809 081

Švýcarský partner projektu

Luxin engineering ag, Luzern

Cíl projektu

Zvýšení úrovně vzájemného znalostního profilu v oboru agrolesnictví, přírodě blízkému hospodaření s přírodními zdroji a rozvojové problematice v tropech.

Hlavní výstupy projektu

Praktická realizace nabytých poznatků v rezervaci Greenfields. Sborník o zakládání a metodách tvorbě směsí agrolesnických kultur v Greenfields, zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků a studentů Mendelovy univerzity na světovém trhu díky nabytým praktickým zkušenostem, zkvalitnění výuky a výzkumu.

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude uskutečněna zahraničí pracovní cesty švýcarského partnera do ČR za účelem odborných přednášek a seminářů na téma udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, studijní cesty pracovníků Mendelovy univerzity do Švýcarska, společná praktická stáž českých a švýcarských partnerů v Nikaragui, kde budou získány praktické zkušenosti v oblasti managementu agrolesnických plantáží a realizován plán udržitelného hospodaření s přírodními zdroji v praxi.

Plánovaný termín dokončení realizace31.3.2016