Švýcarsko- český deník (aneb potřeby švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuŠvýcarsko- český deník (aneb potřeby švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí)
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Základní škola Chýnov

Webové stránky příjemce grantu www.zschynov.cz
Výše grantu

184 450 Kč

Švýcarský partner projektu

Schule Oberthal, Kindergarten, Gemeinde Oberthal

Cíl projektu

Přiblížení jižních Čech švýcarským školákům a naopak podrobnější seznámení českých dětí s kantonem Bern, zaměření na kulturní a přírodní dědictví obou regionů a jejich porovnání. Vydání švýcarsko-českého deníku

Hlavní výstupy projektu

Výstupem tohoto sub-projektu bude vydání Švýcarsko-českého deníku zpracovaného žáky obou zainteresovaných základních škol. Jeho součástí bude i vyhodnocení konkrétních kritérií, na která se děti zaměří při studiu kulturního a přírodního dědictví obou regionů

Stručný popis projektu

Výměné studijní pobyty, reportáže. Vydání švýcarsko-českého deníku zpracovaného žáky obou zainteresovaných základních škol

Více informací o projektu http://www.zschynov.cz/index.php/dokumenty-2/category/5-ostatni
Plánovaný termín dokončení realizace30. 11. 2013