Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuStatus veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Asociace veřejně prospěšných organizací

Webové stránky příjemce grantu http://www.avpo.cz/
Výše grantu

692 640 Kč

Švýcarský partner projektu

Zewo Stiftung, Zürich, www.zewo.ch

Cíl projektu

Přispět k tvorbě nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti a jeho prostřednictvím snížit riziko zneužívání neziskových organizací k praní špinavých peněz, zamezit daňovým únikům a celkově zprůhlednit fungování neziskových organizací na veřejnosti

Hlavní výstupy projektu

Získání know-how a příkladů dobré praxe v oblsti transparentnosti a veřejné prospěšnosti neziskových organizací ve Švýcarsku, seznámení české odborné veřejnosti s problematikou transparentnosti a veřejné prospěšnosti, indentifikace prvků a faktorů švýcarského modelu, které lze efektivně aplikovat v prostředí České republiky

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční studijní cesta do švýcarské partnerské organizace, 3 regionální konference, vytvoření studie – „Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti“ na základě švýcarských zkušeností a zpětné vazby z regionálních konferencí.

Více informací o projektu http://www.avpo.cz/2014/status-verejne-prospesnosti-jako-nastroj-posilovani-transparentnosti-neziskoveho-sektoru-cr-na-zaklade-svycarskeho-know-how/
Plánovaný termín dokončení realizace31. 12. 2012