Srovnávání sociálních podmínek žáků základních škol

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSrovnávání sociálních podmínek žáků základních škol
Financován z FonduFond Partnertsví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

ZŠ Chýnov

Webové stránky příjemce grantu http://www.zschynov.cz/
Výše grantu

173 919 Kč

Švýcarský partner projektu

Schule Oberthal
http://www.oberthal.ch/schule.html

Cíl projektu

Porovnání sociálních a životních podmínek jihočeského regionu a kantonu Bern, srovnávací seminář – zveřejnění výsledků

Hlavní výstupy projektu

Porovnání sociálních a životních podmínek dětmi zúčastněných škol (Chýnov – Jihočeský kraj; Oberthal – kanton Bern). Vzájemný výměnný pětidenní pobyt pro 20 dětí a 6 dospělých, seminář v rámci každého pobytu, vydání sborníku, závěrečná konference pro zúčastněné děti a rodiče, fotodokumentace – k využití při hodinách zeměpisu, občanské výuky.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2010