Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 2: sbory a členové sborů ČCE (sociální práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpoluprací ke kvalitnější práci, fáze 2: sbory a členové sborů ČCE (sociální práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží)
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česká bratrská církev evangelická

Webové stránky příjemce grantu www.e-cirkev.cz
Výše grantu

734 286 Kč

Švýcarský partner projektu

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
http://www.sek.ch/en/home/home.html&lang=1

Cíl projektu

Přenos know-how - církevní práce v sociální oblasti

Hlavní výstupy projektu

Workshop pro konfirmandy, workhopy - techniky práce s mládeží, sociální práce a dobrovolnictví v církvi, návštěva ve Švýcarsku a konzultace ohledně linky důvěry, tvorba zpěvníku a sborníků.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2012