Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: ústřední kancelář ČCE (sociální práce a hymnologie)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: ústřední kancelář ČCE (sociální práce a hymnologie)
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česká bratrská církev evangelická

Webové stránky příjemce grantu www.e-cirkev.cz
Výše grantu

316 584 Kč

Švýcarský partner projektu

Evangelisch reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
www.zh.ref.ch

Cíl projektu

Přenos zkušeností v oblasti církevní sociální práce (práce s různými věkovými skupinami, náboženská výchova, duchovní a morální témata) a její uplatnění v dnešním světě (včetně práce s mladistvými a dobrovolnické práce). Hymnologie, významná kulturní a duchovní oblast církví (týká se zpěvníků a práce s písněmi, jejich uchopením).

Hlavní výstupy projektu

8 přednášek o sociální a církevní práci, vyškoleno 200 dobrovolníků a pracovníků z církevního a diakonického prostředí, odborné konzultace, konzultace s odborníky na liturgii a hymnologii, stáž českých odborníků ve Švýcarsku.

Více informací o projektu http://www.e-cirkev.cz/clanek/1863-Krestan-bez-konfese/index.htm?srchtxt=hess
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2012