Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filozofie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filozofie
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Webové stránky příjemce grantu http://www.ff.cuni.cz
Výše grantu

427 125 Kč

Švýcarský partner projektu

Universität Fribourg/Philosophische Fakultät/Department für Philosophie
www.unifr.ch

Cíl projektu

Podpořit filosofickou práci na obou pracovištích

Hlavní výstupy projektu

Přednášky a semináře švýcarských odborníků v ČR a českých odborníků ve Švýcarsku, příprava společného doktorského studijního programu.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2012