Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - energetický a odpadový management

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - energetický a odpadový management
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

MCN, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.mcn.cz
Výše grantu

1 435 548 Kč

Švýcarský partner projektu

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, Basel
www.bs.ch

Cíl projektu

Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti energetického a odpadového managementu.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu švýcarské delegace do ČR, konferenci v ČR za účasti švýcarských expertů, studijní cestu českých expertů do Švýcarska, workshopy v Praze, Bakově nad Jizerou a Plané nad Lužnicí, vytvoření Brožury příkladů dobré praxe s aktivitami Místní Agendy 21 (20 příkladů českých a švýcarských municipalit) v české a anglickém jazyce – ke stažení na webu příjemce grantu.

Více informací o projektu http://www.mcn.cz/projekty/fond-partnerstvi/kanton-basel-stadt/
Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2012