Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku Centra Buďánka pro Prahu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku Centra Buďánka pro Prahu
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Odborníci a občané pro revitalizace památkov zóny Buďánka a okolí

Webové stránky příjemce grantu http://www.zachranmebudanka.cz/
Výše grantu

2 943 950 Kč

Švýcarský partner projektu

Fondation Braillard Architectes, www.braillard.ch

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci se švýcarským partnerem využít jeho znalosti a zkušenosti a v rámci česko-švýcarského kulatého stolu toto know–how využít pro přípravu celkového konceptu urbanistického i architektonické řešení revitalizace památkové zóny Buďánka

Hlavní výstupy projektu

Zprostředkování know–how v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostoru, péče o památky, ale i dobrých principů výkonu státní správy, architektonická soutěž o Masterplan urbanistického konceptu lokality Buďánka, realizace projektu pilotní rekonstrukce prvního z objektů památkové zóny – bývalé Mlékárny

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude realizován "kulatý stůl" s diskuzí nad optimální variatnou revitalizace a s navazující medializací výsledků. Dále bude připravena urbanistická studie a masterplan včetně architektonické řešení lokality. Podstatnou aktivitou projektu je příprava a pilotní rekonstrukce jednoho objektu.

Více informací o projektu http://www.zachranmebudanka.cz/#novinky/panely5
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016