Spolupráce a přenos know-how v oblasti laserové technologie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolupráce a přenos know-how v oblasti laserové technologie
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR v.v.i.)

Webové stránky příjemce grantu www.jh-inst.cas.cz
Výše grantu

1 787 496 Kč

Švýcarský partner projektu

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne
www.epfl.ch

Cíl projektu

Semináře a praktika - přenos specifického know‐how z oblasti laserových technologií do ČR a navázání další spolupráce na vědeckých projektech.

Hlavní výstupy projektu

Přístup k nejnovějším a nejmodernějším laserům typu VCSEL a kontakt s odborným pracovištěm, které se podílí přímo na jejich vývoji. Projekt zahrnoval semináře pro vědecké pracovníky a studenty s cílem seznámení se s měřením Spektrometrem Bruker, VCSL lasery, praktikum, za účasti švýcarských expertů a studijní cestu do Švýcarska.

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2012