Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Webové stránky příjemce grantu www.uhul.cz
Výše grantu

1 560 973 Kč

Švýcarský partner projektu

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL

Cíl projektu

Přenos zkušeností v oblasti matematicko-statistického zpracování dat národní inventarizace lesů a v oblasti technologie zajištění sběru, kontroly a zpracování zdrojových dat

Hlavní výstupy projektu

Zpráva zhnující poznatky a návrhu postupů pro konrétní situace, webová prezentace informující o aktuálním dení a zpřístupnění jednotlivých výstupů projektu, sborník odborného mezinárodního semináře a odborný posudek metodiky odhadů použitých v Národní inventarizace lesů v ČR 2011-2015.

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční pracovní cesty českých expertů do Švýcarska za účelem sdílení a společného vývoje matematicko-statistických postupů vyhodnocení dat Národní invertarizace lesů, odborný seminář a workshop, bude vypraocván odborný posudek metodiky použité v ČR švýcarskými experty

Plánovaný termín dokončení realizace30. 6. 2016