SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Nadace Partnerství, Brno

Webové stránky příjemce grantu http://www.nadacepartnerstvi.cz/
Výše grantu

994 554 Kč

Švýcarský partner projektu

SchweizMobil, c/o Velobüro
www.schweizmobil.ch

Cíl projektu

Přenos know-how a praktických příkladů řešení bezmotorové dopravy ve městech a příměstských oblastech s důrazem na dopravní i rekreační funkce.

Hlavní výstupy projektu

Přenos know-how mezi partnerskou organizací Velobüro a Nadací Partnerství na poli udržitelné bezmotorové dopravy a rozvoje aktivní, šetrné turistiky v rámci projektu SchweizMobil, zpracování odborných materiálů a brožury.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval 3 česko-švýcarské semináře (Praha, Brno, Olomouc), studijní cestu do Švýcarska, zpracování odborných materiálů a brožury.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2010