S Optimistem do Evropy II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuS Optimistem do Evropy II
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

TJ Lanškroun, vodní sporty o.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.sailing-for-fun.cz/index.php
Výše grantu

3 159 216 Kč

Švýcarský partner projektu

Yacht Club Arbon - www.yca.ch

Cíl projektu

Přenos know-how ze Švýcarska do ČR v oblasti smysluplného naplňování volnočasových aktivit mládeže a dospělých.

Hlavní výstupy projektu

Výměna teoretických a praktických zkušeností se švýcarským partnerem – Yacht Club Arbon (YCA) s trenéry českých jachetních oddílů.

Stručný popis projektu

V návaznosti na první projekt vybudování tréninkového centra, zapojení handicapovaných dětí do jachtingu, vytvoření koncepce jachtingu pro dospělé, výchova trenérů, zimní příprava jachtařů (studijní cesty, nákup materiálu, workshopy, trenérská brožura).

Více informací o projektu http://www.sailing-for-fun.cz/SODE/index.php
Plánovaný termín dokončení realizace31.12. 2014