Rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Sang o.s., Praha 4

Webové stránky příjemce grantu www.sang.cz
Výše grantu

1 652 392 Kč

Švýcarský partner projektu

Playball Switzerland, Lachen
www.playball.ch

Cíl projektu

Přenos zkušeností volnočasových aktivit dětí a mládeže jako prostředku prevence sociálně patologických jevů a nástroje rozvoje charakteru a osobnosti.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska, návštěvu švýcarské delegace v Praze, zpracování komparativní studie a metodik.

Více informací o projektu http://www.volnocasova.eu/
Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2013