Rovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Fórum 50%, o.s., Praha

Webové stránky příjemce grantu http://padesatprocent.cz/
Výše grantu

515 090 Kč

Švýcarský partner projektu

ASCCRE - Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe, Lausanne
http://www.jumelage.ch/

Cíl projektu

Zvýšení povědomí českých komunálních politiků a političek o genderové problematice obecně a o nástrojích prosazování genderové rovnosti v praxi, o existenci „Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“.

Hlavní výstupy projektu

Seminář za účasti 14 komunálních političek v obci Praskolesy, studijní pobyt 6 osob ve Švýcarsku, navázání twinningové spolupráce Opava – Bern; Nové Město nad Metují - Bellinzona

Více informací o projektu http://padesatprocent.cz/cz/vyhledavani?cx=017193408376464022081%3Aj06dgfurb9g&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=%C5%A1v%C3%BDcarsko&siteurl=padesatprocent.cz%2F&ref=&ss=1841j475117j9
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2011