Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPrincipy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Městská část Praha 5

Webové stránky příjemce grantu http://www.praha5.cz/
Výše grantu

778 477 Kč

Švýcarský partner projektu

Stadt Biel/Bienne www.biel-bienne.ch

Cíl projektu

Posílení kapacity Městské části Praha 5 při zřizování a řízení základních škol, včetně zajištění dlouhodobě vysoké úrovně těchto institucí při poskytování primárního vzdělávání, formou oboustranného přenosu vybrané dobré praxe (studijní cesty, srovnávací studie a doporučení pro budoucnost, konference).

Hlavní výstupy projektu

Posílená kapacita MČP5 v oblasti management a systém řízení kvality škol, zajištění integrace znevýhodněných a nadaných žáků do výuky, principy finančního a investičního plánování, identifikace prioritních investic a vybavení škol. Dojde k založení partnerské spolupráce se švýcarským městem Biel a posílení mezinárodního profilu MČP5, pilotní testování dobré praxe.

Stručný popis projektu

V rámci projektu budou uskutečněny studijní cesty do partnerského města ve Švýcarsku, bude provedena srovnávací studie s názvem "Příležitosti pro rozvoj - zkušenosti městské části Praha 5 a města Biel/Bienne v zřizování základních škol. Bude provedeno pilotní otestování a zavedení dobré praxe a doporučení, které vzejdou ze studie a následně proběhne jednodenní konference za účasti odborné veřejnosti a zástupci městských částí a školských zařízení.

Plánovaný termín dokončení realizace29. 2. 2016