Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS

Webové stránky příjemce grantu http://www.fors.cz/
Výše grantu

1 144 035 Kč

Švýcarský partner projektu

Alliance Sud – Swiss Alliance of Development Organisations

Cíl projektu

Přispět ke zvýšení povědomí české veřejnosti o roli zahraniční rozvojové spolupráce v zahraniční politice ČR, pozici a přidané hodnotě české ZRS v globálním měřítku, podpory pro její financování z veřejných a soukromých zdrojů. Přispět k jednotnému postupu českých nevládních neziskových organizací při komunikaci a oslovování široké veřejnosti, médií, politiků i dalších cílových skupin s tématy týkajícími se české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a posílit schopnost NNO prosazovat je do médií a do veřejné diskuse.

Hlavní výstupy projektu

Přispění k jednotnému postupu českých nevládních neziskových organizací při komunikaci a oslovování široké veřejnosti, médií, politiků i dalších cílových skupin s tématy týkajícími se české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a posílení schopnosti NNO prosazovat je do médií a do veřejné diskuse.

Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde ke vzniku Pracovní skupiny FoRS Komunikace a PR, společný průzkum veřejného mínění a povědomí české veřejnosti a ZRS a jejích postojích k rozvojové problematice, vnitřní šetření mezi členy FoRS o úrovni externí komunikace, definování potřeb a obsahu připravované komunikační strategie, workshop zaměřený na komunikační aktivity v rozvojové spolupráci, vytvoření komunikační Strategie aktivit NNO a Manuálu pro pracovníky NNO, dva vzdělávací semináře.

Více informací o projektu http://www.fors.cz/sdruzeni-fors/projekty-fors/projekty-2013/#.VzRC001f270
Plánovaný termín dokončení realizace31. 1. 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Praha (s dopadem pro celou ČR)