Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha, Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., Tábor

Webové stránky příjemce grantu http://www.apsscr.cz/
Výše grantu

1 431 914 Kč

Švýcarský partner projektu

CURAVIVA – Verband Heime und Institutionen Schweiz, Bern

Cíl projektu

Zmapování současného stavu a dostupných možností řešení problematiky osob s demencí či jinými specifickými potřebami ve Švýcarsku a stanovení doporučení pro aplikovatelnost osvědčených švýcarských nástrojů i do českého prostředí s ohledem na kontext, podmínky, financování a nastavení současného českého systému péče o osoby s demencí

Hlavní výstupy projektu

Výstupem z projektu bude předevší dokumentace z odborné stáže a příklady dobré praxe, odborná studie "Specifika švýcarského systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami a příručka "Doporučení pro poskytovatele a veřejnou správu".

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční odborná stáž ve Švýcarsku pro české experty na kterou naváže studijní cesta švýcarských expertů do ČR za účelem představit účastníkům český systém péče o osoby s demencí. Na základě získaných zkušeností budou zpracovány odborné studie a následně budou výsledky prezentovány na mezinárodním kulatém stole.

Více informací o projektu http://www.apsscr.cz/cz/projekty/cesko-svycarsky-projekt-2014-2016
Plánovaný termín dokončení realizace29. 2. 2016