Přenos švýcarských poznatků o podpoře a posílení biodiverzity na zemědělské půdě do podmínek České republiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos švýcarských poznatků o podpoře a posílení biodiverzity na zemědělské půdě do podmínek České republiky
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Bioinstitut, o.p.s

Webové stránky příjemce grantu www.bioinstitut.cz
Výše grantu

406 023 Kč

Švýcarský partner projektu

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Frick
www.fibl.org

Cíl projektu

Využití výsledků výzkumu a zároveň ověřených metod individuálního poradenství švýcarského partnera v oblasti podpory biodiverzity na zemědělské půdě k rozvoji vlastního agro-environmentálního poradenství pro zemědělské podniky v ČR.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska s návštěvou farem a švýcarského Ministerstva zemědělství, workshop se švýcarskými experty. Plánované využití získaných znalostí – v činnosti Bioinstitut o.p.s. a v její činnosti při plánování environ. opatření pro ČR, návrzích na doplnění poradenského systému a práci na projektech zaměřených na biodiverzitu na orné půdě (MŽP, MŠMT).

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2010