Přenos správné praxe, know-how a informací v oblasti kardiovaskulární rehabilitace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos správné praxe, know-how a informací v oblasti kardiovaskulární rehabilitace
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

VŠTJ Medicina Praha, o.s.,

Webové stránky příjemce grantu http://www.vstj.cz/
Výše grantu

1 593 504 Kč

Švýcarský partner projektu

Inselspital, Bern
www.insel.ch

Cíl projektu

Výměna zkušeností a vytvoření pohybového programu, brožury dobré praxe a webových stránek pro pacienty, kteří jsou z běžné rehabilitace vyloučeni

Hlavní výstupy projektu

Výměna know-how, pohybový program, brožury, stránky pro pacienty.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu švýcarských expertů do ČR, workhop pro studenty a konferenci pro lékaře, fyzioterapeuty; vytvoření pohybového programu, brožury dobré praxe a web stránek pro pacienty, mezinárodní koneferenci v Olomouci.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2014