Přenos poznatků a výsledků švýcarského výzkumu do českých podmínek - téma: ekologické zemědělství, biodiverzita a ochrana klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos poznatků a výsledků švýcarského výzkumu do českých podmínek - téma: ekologické zemědělství, biodiverzita a ochrana klimatu
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Bioinstitut o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.bioinstitut.cz
Výše grantu

511 114 Kč

Švýcarský partner projektu

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Frick
www.fibl.org

Cíl projektu

Přenos výsledků výzkumu vlivu klimatických změn na zemědělství a implementace ověřených metod individuálního poradenství v oblasti podpory biodiverzity na zemědělské půdě pro  rozvoj vlastního agro-environmentálního poradenství pro zemědělské podniky v ČR.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval odborné konzultace a workshopy, seminář v Horce nad Moravou, překlad, tisk a distribuci odborné publikace „Low greenhouse agriculture“.

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2011