Přenos know-how v oblasti kvality a poradenství v EZ (ekologické zemědělství); využití dlouhodobé spolupráce PRO-BIO (CZ) a FiBL (CH)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos know-how v oblasti kvality a poradenství v EZ (ekologické zemědělství); využití dlouhodobé spolupráce PRO-BIO (CZ) a FiBL (CH)
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, o.s.

Webové stránky příjemce grantu www.pro-bio.cz
Výše grantu

1 297 800 Kč

Švýcarský partner projektu

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Frick
www.fibl.org

Cíl projektu

Zlepšení praktických znalostí, zdokonalení poradenského systému v ekologickém zemědělství na podkladě švýcarských zkušeností a zlepšení spolupráce v EZ v ČR, posílení partnerství s FiBL.

Hlavní výstupy projektu

Návrh systému a struktury poradenství v ČR, workshopy při Bioakademii v Lednici na Moravě s účastí čvýcarských expertů, vzdělávací semináře ve Švýcarsku.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2011