Přenos know-how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos know-how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Vysoká škola ekonomická v Praze

Webové stránky příjemce grantu http://www.vse.cz/
Výše grantu

2 028 130 Kč

Švýcarský partner projektu

ZHAW Zurich University of Applied Sciences;Faculty School of Management and Law

Cíl projektu

Přispět k udržitelně zodpovědnému podnikání v České republice základním výzkumem a výukou zaměřenou na praxi

Hlavní výstupy projektu

Získání osvědčených a praktických vědomostí o tom, jak podniky mohou celostně vnímat svou odpovědnost. Know-how o způsobu, jak lze tyto vědomosti dále předávat studentům ve workshopech, seminářích, přednáškách. Publikování získaných vědomostí pro vědeckou obec (scientific community) v České republice. Podepsání zásad UN-PRME ze strany VŠE a ZHAW.

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční semináře, workshopy, konference, publikace na téma udržitelné podnikové odpovědnosti, jako podkladů pro výuku na školách v ČR a její distribuce

Plánovaný termín dokončení realizace31. březen 2015