Přenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Vysoká škola ekonomická v Praze

Webové stránky příjemce grantu www.vse.cz
Výše grantu

2 674 221 Kč

Švýcarský partner projektu

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenshaften, Winterthur
www.zhaw.ch

Cíl projektu

Aplikace nástrojů, metod, modelů a teorií prakticky orientovaného vzdělávání.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, semináře a workshopy ve Švýcarsku, seminář v ČR, dokumentaci ke stažení na webových stránkách.

Více informací o projektu http://firemni-vzdelavani.vse.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2012