Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj, Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o.s.

Výše grantu

1 867 917 Kč

Švýcarský partner projektu

CURAVIVA - Verband Heime und Institutionen Schweiz

Cíl projektu

Zkvalitnění a zvýšení rozsahu dlouhodobé péče o seniory díky efektivnímu vyžití know-how švýcarského partnera. Zlepšení českého systému poskytování sociálních služeb seniorům a zajištění důstojného stáří českým seniorům.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření platformy pro formální a neformální kontakty a stimulace jejich rozvoje pro zajištění zlepšení spolupráce mezi ČR a Švýcarskem při poskytování dlouhodobé péče o seniory
Předání know-how v rámci švýcarského systému v zajišťování kvality terénní péče o seniory
Přenos zkušeností a znalostí v otázkách nastavení pobytové péče o seniory v oblasti legislativy, participace orgánů státní správy, regionální a místní samosprávy a neziskového sektoru
Zpracování komparační studie „Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku“

Více informací o projektu http://www.apsscr.cz/cz/projekty/cesko-svycarsky-projekt
Plánovaný termín dokončení realizace30. 6. 2012