Přenos best pratices a know-how v péči o osoby zdravotně postižené

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPřenos best pratices a know-how v péči o osoby zdravotně postižené
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Trianon- Čechy, o.s., Vimperk

Webové stránky příjemce grantu www.trianoncechy.cz
Výše grantu

1 758 067 Kč

Švýcarský partner projektu

CURAVIVA - Verband Heime und Institutionen Schweiz, Bern
www.curaviva.ch

Cíl projektu

Přenos know-how v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Hlavní výstupy projektu

Přenos know-how, analýza poskytování sociálních služeb ve Švýcarsku - komparace s ČR.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, mezinárodní konferenci v Praze a analýzu Poskytování sociálních a zdravotnických služeb péče o osoby se zdravotním postižením ve Švýcarsku s komparací s ČR.

Více informací o projektu http://cr-ch.transferexperience.eu/
Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013