Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPředávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Jilemnicko – svazek obcí

Webové stránky příjemce grantu http://www.jilemnicko-so.cz/
Výše grantu

953 244,- Kč

Švýcarský partner projektu

Municipality of St. Gallenkappel

Cíl projektu

Získání a výměna zkušeností v oblasti samosprávy, která se zabývá širokou škálou problematiky v nejrůznějších oblastech. Porovnání způsobu fungování organizací, které sdružují samosprávné celky a zajišťuji realizaci společných rozvojových záměrů.

Hlavní výstupy projektu

Přenos nově získaných informací do běžné činnosti zástupců obcí s ohledem na místní podmínky. Nové pohledy na řešení běžných otázek chodu obcí a měst a inspirace pro přípravu dalších rozvojových projektů v obou regionech.

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskutečnily 2 studijní cesty a seminář za účelem předávání zkušeností pro zástupce obcí a měst

Více informací o projektu http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=cs&oid=2731347
Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2012