Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPrávo na sex aneb intimní asistence pro potřebné
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Rozkoš bez rizika, z.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.rozkosbezrizika.cz/
Výše grantu

1 714 559 Kč

Švýcarský partner projektu

ISBB – Institut zur Selbst-Bestimmung Behinerter, Zuerich, www.isbb-zuerich.ch

Cíl projektu

Vytvoření systému školení pro intimní asistentky/asistenty za pomoci zkušených zahraničních partnerů, kteří se tématu věnují

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření základního systému vzdělávání intimních asistentů/asistentek, proškolení současných či budoucích intimních asistentek/tů a pracovnic/íků pomáhajících profesí partnerskou organizací a expertkou ze Švýcarska na intimní asistenci, rozšíření vhledu do problematiky sexuality postižených osob a celkově otevření tématu intimní asistence jako legitimní potřebě postižených, vytvoření etického kodexu intimních asistentů/asistentek, vytvoření sítě či databáze organizací, které společně budou sdílet dilemata spojená s intimní asistencí a obecně s ukotvením profese intimní asistence v systému profesí, přiblížit Českou republiku zahraničním zemím, kde je téma sexuality postižených na vyšší úrovni

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční studijní cesta do Švýcarska, workshopy na téma intimní asistence a sexualita handicapovaných a první konference na téma intimní asistence v ČR

Více informací o projektu http://www.rozkosbezrizika.cz/intimni-asistence-ve-svycarsku-v-otazkach-a-odpovedich
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2015