Práva dítěte ve školní praxi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPráva dítěte ve školní praxi
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihomoravský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česko-britská, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.ceskobritska.eu/
Výše grantu

1 761 509 Kč

Švýcarský partner projektu

Institut international des Droits de l´Enfant, www.childsrights.org

Cíl projektu

Zpracování vzdělávací materiáů a vytvoření metodické příručky pro další vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků v oblasti ochrany práv dítěte s využitím zkušeností dobré praxe švýcarského partnera

Hlavní výstupy projektu

Zpracování metodické příručky zaměřené na řešení aktuálních problémů v oblasti práv dítěte v České republice v oblasti školství. Semináře a workshopy pro odbornou veřejnost zaměřené na aplikaci práv dítěte na půdě školy, bezpečné prostředí ve škole, rozvoj odpovědnosti. Konference s účastí odborníků pedagogické a právní praxe.

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude připravena metodická příručka a realizovány semináře a workhopy za účelem řešení problematiky ochrana práv dítěte. Projekt navazoval na již realizovaný projekt PF003.

Více informací o projektu http://www.ceskobritska.eu/Projekt4.aspx
Plánovaný termín dokončení realizace31. 12. 2013