Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Rubikon Centrum (původně Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.)

Webové stránky příjemce grantu www.rubikoncentrum.cz
Výše grantu

444 440 Kč

Švýcarský partner projektu

VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewahrungshilfe in Osteneuropa), Zürich

Cíl projektu

Přenos know-how v oblasti vytváření pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Hlavní výstupy projektu

Přenos know, workshop

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval návštěvy programů pro klienty kantonu Curych, workshop pro pracovníky měst a obcí v Praze a přípravu další spolupráce.

Více informací o projektu http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=17&zpet=1
Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013