POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPOSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Architektura, spolek

Webové stránky příjemce grantu

www.gjf.cz

Výše grantu

1 109 424 Kč

Švýcarský partner projektu

Alpines Museum der Schweiz, Bern, www.alpinesmuseum.ch

Český partner projektu

Fakulta umění a architektury - Technická Univerzita v Liberci
Fakulta architektury - České vysoké učení technické v Praze
Stavební fakulta - Vysoké učení technické v Brně

Cíl projektu

Získání poznatků z výstavby a rekonstrukcí staveb  v horských a podhorských oblastech a transponovat je pro možnost reálného použití v prostředí horské a podhorské krajiny v České republice a na Slovensku

Hlavní výstupy projektu

Prohloubení vědomostí české veřejnosti v oblasti mezinárodní horské architektury, zejména pak té švýcarské, transfer odborných znalostí v oblasti moderní a na ekologii zaměřené horské architektury, publikace odborného sborníku, který bude obsahovat vědomostní výstupy z realizovaných workshopů a závěrečné konference projektu.

Stručný popis projektu

V projektu se uskuteční výstava Built in Mountains a výstava Constructive Alps v Praze, workshopy, odborné přednášky, závěrečná konference.

Více informací o projektu http://www.gjf.cz/projekty/postaveno-v-horach-nove-stavby-ve-svycarskych-horach/
Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2016