Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPoskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Centrum sociálních služeb – Pražská linka důvěry

Webové stránky příjemce grantu www.csspraha.cz
Výše grantu

1 525 833 Kč

Švýcarský partner projektu

Der Dargebotene Hand, Zürich
www.aarau.143.ch

Cíl projektu

Zlepšení situace v poskytování krizové pomoci, využívání moderních technologií a zvýšení informovanosti veřejnosti o této problematice

Hlavní výstupy projektu

Zavedení chatového modulu, metodika, workshop, konference.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu s návštěvou 6 vybraných zařízení, workshop v Praze, zavedení chatového modulu, Zpracování metodiky pro využití moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci, závěrečná konference pro laickou a odbornou veřejnost.

Více informací o projektu http://www.krizova-pomoc.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2012