Posílení kapacity Prague Pride, z.s. prostřednictvím sdílení zkušeností mezi Network a Prague Pride

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPosílení kapacity Prague Pride, z.s. prostřednictvím sdílení zkušeností mezi Network a Prague Pride
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Prague Pride, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.praguepride.cz
Výše grantu

228 496 Kč

Švýcarský partner projektu

Network, Basel, www.network.ch

Cíl projektu

Zvýšit kapacitu spolku Prague Pride při prosazování diverzity na pracovišti, prevenci šikany a při práci s LGBT podnikateli a podnikatelkami

Hlavní výstupy projektu

Přispění k prevenci šikany na pracovišti v ČR a ke zvýšení spolupráce českých LGBT podnikatelů a podnikatelek

Stručný popis projektu

V projektu se bude realizovat konference Business Forum, workshop, setkání Network se zástupci organizace Prague Pride a Quorum

Plánovaný termín dokončení realizace30. 8. 2016