Posílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a ETH Curych na poli trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPosílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a ETH Curych na poli trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Mendelova univerzita v Brně

Webové stránky příjemce grantu www.mendelu.cz
Výše grantu

255 334 Kč

Švýcarský partner projektu

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zurich
www.eth.ch

Cíl projektu

Zvýšení odborných kapacit pracovníků Mendelovy univerzity v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a sub-tropů.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval účast českých expertů na konferenci Tropentag v Curychu, studijní cesty do Švýcarska. Navýšení odborných kapacit bylo využito při realizaci projektu v Etiopii, spolupráce dále byla navázána spolupráce s University of Bern a Naturhistorisches Museum Bern.

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2012