Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPéče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Webové stránky příjemce grantu http://www.bohnice.cz/
Výše grantu

1 994 290 Kč

Švýcarský partner projektu

VASK Vereinigung der Angehörigen von psychisch Kranken, Zurich
www.vaskzuerich.ch

Cíl projektu

Zlepšit celkovou situaci v oblasti problematiky duševních onemocnění a jejich léčby, prostřednictvím zvýšení informovanosti veřejnosti, zlepšení zapojení rodin osob s duševní nemocí do systému péče a zvýšení kvality jim poskytovaných služeb, a přispět tak k destigmatizaci duševních onemocnění a k rozvoji systému komunitní péče

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření sociální internetové platformy, filmů "duševní nemoci" a "Co trápí naše rodiče".

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska, studijní návštěvu švýcarských expertů v ČR, tvorbu internetové platformy, informašní kampaň pro veřejnost, závěrečnou konferenci.

Více informací o projektu http://www.bohnicebezhranic.cz/cs/
Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013