Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Bioinstitut, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.bioinstitut.cz
Výše grantu

660 785 Kč

Švýcarský partner projektu

FiBL - Das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau

Cíl projektu

Posílit znalostní systému v chovu masného skotu, podpořit rozvoj produkce a konkurenceschopnosti českých chovatelů a její uplatnění na domácím trhu; zprostředkovat komunikaci mezi producenty a obchodníky, navázat spolupráci mezi odborníky ve Švýcarsku a v České republice a v neposlední řadě také posílit odborné kompetence pracovníků Bioinstitut, o. p. s.

Hlavní výstupy projektu
  • vyškolení potenciálních poradců v oboru a konvenčních a ekologických chovatelů masného skotu, kteří mají zájem prohloubit své znalosti o pastevním výkrmu skotu, kvalitě produkce a ekonomice farem
  • prezentování příkladu dobré praxe spolupráce švýcarských zemědělců a obchodního řetězce jak zemědělcům, tak zástupcům obchodníků v ČR
  • vydání praktické příručky Merkblatt FiBL, která poskytne ucelený systém informací o pastevním výkrmu skotu - součást vzdělávacích materiálů pro účastníky semináře a k další distribuci cílovým skupinám, které se semináře nezúčastní
Stručný popis projektu

Posílení znalostního systému v chovu masného skotu (prezentace příkladů dobré praxe, vyškolení poradců, semináře, příručka).

Více informací o projektu http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/projekt-pastevni-vykrm-skotu
Plánovaný termín dokončení realizace30. 11. 2015