Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPartnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Mladí konzervativci, o.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.konzervativci.cz/
Výše grantu

2 398 500 Kč

Švýcarský partner projektu

Jungfreisinnige Schweiz – JFS, Bern
www.jungfreisinnige.ch

Cíl projektu

Zapojit všechny cílové skupiny do diskuse o strategiích rozvoje Olomouckého kraje ve stanovených prioritních oblastech tak, aby bylo zajištěno reflektování potřeb všech těchto skupin.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření nových koncepcí rozvoje v oblastech bezpečnosti, vzdělávání a trvale udržitelného rozvoje Olomouckého kraje v horizontu 10 let.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, panelové diskuse ve vybraných městech Olomouckého kraje, návštevu švýcarského partnera v ČR, závěrečnou konferenci s prezentací výstupů a sestavení finální strategie rozvoje v Olomouckém kraji v horizontu 10 let ve třech prioritních oblastech.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2011