Partnerství k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPartnerství k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)

Webové stránky příjemce grantu http://www.zdravamesta.cz/index.shtml
Výše grantu

1 146 693 Kč

Švýcarský partner projektu

Equiterre, Geneve
www.equiterre.ch

Cíl projektu

Přenos know-how v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví.

Hlavní výstupy projektu

příklady dobré praxe - http://dobrapraxe.cz/cz/tema/dobra-praxe-ze-svycarska-inspirace-ukazkove-aktivity,
Publikace „Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe ze Švýcarska a České republiky“ ke stažení na www.zdravamesta.cz;
Zpravodaj NSZM číslo II/2010

Více informací o projektu http://dobrapraxe.cz/cz/tema/dobra-praxe-ze-svycarska-inspirace-ukazkove-aktivity
Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2011