NET PRO ART CZ/CH

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNET PRO ART CZ/CH
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

ProFitArt

Webové stránky příjemce grantu www.profitart.cz
Výše grantu

1 332 423 Kč

Švýcarský partner projektu

Tanz-Theater-Gesellschaft Graubünden, Arosa

Cíl projektu

Podpořit kreativitu a konkurenceschopnost jednotlivců a organizací nonverbálního živého umění zapojených do projektu

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření chybějící obousměrné informační platformy pro odbornou i laickou veřejnost o aktuálních možnostech divadelního managementu, profesionálního zahraničního zastoupení, mezinárodních koprodukcích, networkingu a marketingu. Klíčová je podpora výměny potřebných zkušeností a příkladů dobré praxe mezi českými a švýcarskými odborníky.

Stručný popis projektu

Švýcarsko-český vzdělávací projekt reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně.Projekt je zacílen především na studenty a profesionály divadelního managementu, začínající divadelní manažery, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí a vybraných kulturních neziskových organizací a další odborníky z neziskové sféry. Realizován bude skrze odborné semináře a přednášky s následnými moderovanými diskusemi a workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené pracovní stáží ve Švýcarsku.

Více informací o projektu http://www.profitart.cz/index.php/cs/2015-09-09-09-55-13/2015-08-20-11-52-50/net-pro-art
Plánovaný termín dokončení realizace30. 6. 2016